Thẻ: nepdongla5x10

  • Nẹp Đồng LA 5×10

    Nẹp Đồng LA 5×10 Kích Thước Nẹp Đồng LA 5×10 { 5x10x3000mm} Màu sắc có 3 màu chủ đạo chính: màu vàng mờ, màu vàng bóng gương, màu giả cổ. Nẹp Đồng LA 5×10 thường được dùng làm nẹp chỉ ron đá ở cột hoặc trên tường. Đối với dòng sản phẩm này thì các…