Thẻ: sét là gì

  • Sét hoạt động như nào?

    Sét hoạt động như nào?

    Sấm sét là một hiện tượng tự nhiên mang bao nhiêu điều bí ẩn, Sét hàng năm gây ra rất nhiều những thảm họa xuống Trái đất Để giảm thiểu các tai nạn do sét gây ra, chúng ta cần lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng Trong bài này…