Thẻ: nepnhomt12maunhom

  • Nẹp Nhôm T12 Màu Nhôm

    Nẹp Nhôm T12 Màu Nhôm

    Nẹp Nhôm T12 Màu Nhôm Được dùng trong thi công một cách đa dạng, dùng làm khe nối giữa các loại vật liệu như kính, đá, gỗ,… Dùng để trang trí các khe giãn các của các bề mặt vật liệu. Đặc biệt Nẹp nhôm T12 được sử dụng rất nhiều. Trong việc làm đường…