Thẻ: nepnhoml20x10

  • Nẹp Nhôm L20x10

    Nẹp Nhôm L20x10 Kích thước Nẹp nhôm L20 x 10:  20 x 10 x 2.5 mm. Màu sắc : Nẹp nhôm L20 x 10 có 4 màu chủ đạo chính đó là : màu nhôm, màu vàng mờ, màu Inox, màu vàng bóng. Công dụng : Chuyên dùng trong trang trí nội ngoại thất nhà…