Thẻ: #nepketthucsango

  • Nẹp Nhôm Kết Thúc Sàn Gỗ

    Nẹp Nhôm Kết Thúc Sàn Gỗ

    Nẹp Nhôm Kết Thúc Sàn Gỗ ⚠️ Nẹp kết thúc được sử dụng nhiều trong các công trình, đặc biệt là nội thất, nẹp được làm bằng nhiều chất liệu như đồng, sắt, nhựa.… – Hiện nay nẹp bằng nhôm  lại được sử dụng khá rộng rãi vì những đặc tính của nó nổi trội hơn…