Thẻ: nepdongt35gan

  • Nẹp Đồng T35 Gân

    Nẹp Đồng T35 Gân

    Nẹp Đồng T35 Gân Quy cách nẹp đồng T35 gân : { 35 x 10 x 1.6 x 4000m}. CÔNG TY NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT. Đã đưa ra sản xuất nhiều sản phẩm hữu ích cho ngành nội thất hiện nay trên thị trường. Đối với sản phẩm nẹp đồng t35 gân đã và đang…