Thẻ: #nepdongsango

  • Nẹp Kết Thúc Sàn Gỗ

    Nẹp Kết Thúc Sàn Gỗ

    ? NẸP KẾT THÚC SÀN ? ============================= ✨Bước cuối cùng để hoàn thiện sàn nhà của bạn là sử dụng Nẹp kết thúc sàn. Đây là phụ kiện bắt buộc phải có khi lắp đặt sàn gỗ. Nẹp kết thúc sàn dùng để đảm bảo 4 cạnh của sàn được che chắn đầu cắt khi tiếp xúc…