Thẻ: nepdongla5x5

  • Nẹp Đồng LA 5×5

    Nẹp Đồng LA 5×5 Kích thước sản phẩm: 5 x 5 x 3000 (mm). Màu vàng bóng. chất liệu: đồng nguyên chất và kẽm. Ứng dụng của sản phẩm. Loại nẹp đồng la dùng làm nẹp ron đá, ron cánh tủ, ron trang trí cánh cửa. Sản phẩm nẹp đồng LA 5mm vuông nói riêng…