Thẻ: nepdongla5x20

  • Nẹp Đồng LA 5×20

    Nẹp Đồng LA 5×20 KÍch Thước Nẹp Đồng LA 5×20 [ 5 x 20 x 3000mm] Màu sắc: vàng mờ, màu bóng gương, màu giả cổ.  Được biết đây là một sản phẩm chỉ đông la trang trí 5 x 20 sư dụng trong việc trang trí nội ngoại thất việt. Với nhiều hình thức…