Thẻ: nepdongla1x20

  • Nẹp Đồng LA 1×20

    Nẹp Đồng LA 1×20 Kích Thước nẹp đồng La 1×20 { 1x20x2000}. Màu Sắc : đồng thau, vàng gold, vàng bóng gương. Với nhiều ý tưởng mới mẻ trong ngành trang trí nội thất. Nẹp đồng LA 1×20  Đang được sử dụng rất phổ biến với nhiều ứng dụng như. Thay thế bột trét làm…