Thẻ: nẹp nhôm V25 MÀU vàng mờ

  • Nẹp nhôm V25 màu vàng mờ

    Nẹp nhôm V25 màu vàng mờ Thông tin sản phẩm : Nẹp nhôm V25 màu vàng mờ Kích thước Nẹp nhôm V25 màu vàng mờ ( 25 x 25 2.5 mm ) Nẹp nhôm V25 màu vàng mờ có 4 màu chủ đạo chính: màu bóng, màu nhôm, màu Inox bóng. Chuyên dùng trong nẹp trang trí…