Thẻ: NẸP NHÔM V20 MÀU VÀNG BÓNG

  • Nẹp nhôm V20 màu vàng bóng

    Nẹp nhôm V20 màu vàng bóng

    Nẹp nhôm V20 màu vàng bóng Thông tin sản phẩm : Nẹp nhôm V20 màu vàng bóng Kích thước Nẹp nhôm V20 màu vàng bóng ( 20 x 20 x 2.5 mm ) Nẹp nhôm V20 màu vàng bóng có 4 màu chủ đạo chính : màu vàng mờ, màu nhôm, màu Inox. Ngày nay…