Thẻ: NẸP NHÔM U20 MÀU NHÔM

  • Nẹp Nhôm trang trí

    Nẹp nhôm trang trí Nẹp Nhôm trang trí. Được dùng chủ yếu làm nẹp trang trí ron đá và roon gỗ trên tường. Sản phẩm nẹp nhôm trí còn được dùng làm nẹp những đường chỉ khe. Nẹp nhôm trang trí với kích thước thon gọn.Rất dễ dàng trang trí và lắp đặt trên các bề…