Thẻ: NẸP NHÔM T8 MÀU VÀNG BÓNG

  • Nẹp nhôm T8 màu vàng bóng

    Nẹp nhôm T8 màu vàng bóng

    Nẹp nhôm T8 màu vàng bóng Thông tin sản phẩm Nẹp nhôm T8 màu vàng bóng Kích thước Nẹp nhôm T8 màu vàng bóng ( 4 x 8 x 2.5 mm ) Màu sắc Nẹp nhôm T8 màu vàng bóng gồm có 3 màu chủ đạo chính  : màu Inox, màu nhôm , màu vàng mờ Độ bền…