Thẻ: NẸP NHÔM T8 MÀU NHÔM

  • Nẹp nhôm T8 màu nhôm

    Nẹp nhôm T8 màu nhôm Thông tin sản phẩm Nẹp nhôm T8 màu nhôm Kích thước Nẹp nhôm T8 màu nhôm ( 4 x 8 x 2.5 mm ) Màu sắc Nẹp nhôm T8 màu nhôm có 3 màu chủ đạo chính : màu bóng, màu Inox, màu vàng mờ Độ bên cao khó bị hư hỏng trong…