Thẻ: NẸP NHÔM T7.5 MÀU VÀNG BÓNG

  • Nẹp nhôm T7.5 màu vàng bóng

    Nẹp nhôm T7.5 màu vàng bóng Thông tin sản phẩm Nẹp nhôm T7.5 màu vàng bóng Kích thước Nẹp nhôm T7.5 màu vàng bóng ( 3 x 7.5 x 2.5 mm ) Màu sắc Nẹp nhôm T7.5 màu vàng bóng có 3 màu chủ đạo chính : màu bóng, màu Inox, màu vàng mờ Độ…