Thẻ: NẸP NHÔM T7.5 MÀU INOX

  • Nẹp nhôm T7.5 màu Inox

    Nẹp nhôm T7.5 màu Inox

    Nẹp nhôm T7.5 màu Inox Thông tin sản phẩm Nẹp nhôm T7.5 màu Inox Kích thước Nẹp nhôm T7.5 màu Inox ( 3 x 7.5 x 2.5 mm ) Màu sắc Nẹp nhôm T7.5 màu Inox có 3 màu chủ đạo chính : màu bóng, màu Inox, màu vàng mờ Độ bên cao khó bị…