Thẻ: NẸP NHÔM T10 MÀU VÀNG BÓNG

  • Nẹp nhôm T10 màu vàng bóng

    Nẹp nhôm T10 màu vàng bóng

    Nẹp nhôm T10 màu vàng bóng Thông tin sản phẩm Nẹp nhôm T10 màu vàng bóng Kích thước Nẹp nhôm T10 màu vàng bóng ( 7 x 10 x 2.5 mm ) Màu sắc Nẹp nhôm T10 màu vàng bóng cớ 4 màu chủ đạo chính đó là : màu nhôm, màu vàng mờ, màu Inox, Độ bền…