Thẻ: NẸP NHÔM T10 MÀU INOX

  • Nẹp nhôm T10 màu Inox

    Nẹp nhôm T10 màu Inox

    Nẹp nhôm T10 màu Inox Thông tin sản phẩm Nẹp nhôm T10 màu Inox. Kích thước Nẹp nhôm T10 màu Inox ( 7 x 10 x 2.5 mm ) màu sắc Nẹp nhôm T10 màu Inox có 4 màu chủ đạo chính đó là : màu nhôm, màu vàng mờ, màu vàng bóng Độ bên cao khó bị…