Thẻ: NẸP NHÔM L30 MÀU NHÔM

  • Nẹp nhôm L30 màu nhôm

    Nẹp nhôm L30 màu nhôm

    Nẹp nhôm L30 màu nhôm Kích thước Nẹp nhôm L30 màu nhôm ( 20 x 30 x 2.5 mm ) Nẹp nhôm L30 màu nhôm có 4 màu chủ đạo chính đó là : màu nhôm, màu vàng mờ, màu bóng Công dụng Nẹp nhôm L30 màu nhôm Nẹp nhôm L30 màu nhôm khi vào…