Thẻ: NẸP NHÔM L20*15 MÀU VÀNG MỜ

  • Nẹp nhôm L20*15 màu vàng mờ

    Nẹp nhôm L20*15 màu vàng mờ Thông tin về sản phẩm Nẹp nhôm L20*15 màu vàng mờ Kích thước Nẹp nhôm L20*15 màu vàng mờ ( 20 x 15 x 2.5 mm ) Màu sắc Nẹp nhôm L20*15 màu vàng mờ có 3 màu chủ đạo chính đó là. Màu vàng bóng, màu nhôm, màu…