Thẻ: NẸP NHÔM L20*15 MÀU VÀNG BÓNG

  • Nẹp nhôm L20*15 màu vàng bóng

    Nẹp nhôm L20*15 màu vàng bóng Thông tin về sản phẩm nẹp nhôm L20*15 màu vàng bóng Kích thước Nẹp nhôm L20*15 màu vàng bóng ( 20 x 15 x 2.5 mm ) Màu sắc Nẹp nhôm L20*15 màu vàng bóng có 3 màu chủ đạo chính đó là. Màu vàng mờ, màu nhôm, màu Inox bóng…