Thẻ: NẸP NHÔM L20 MÀU INOX

  • Nẹp nhôm L12 màu Inox

    Nẹp nhôm L12 màu Inox Kích thước Nẹp nhôm L12 màu Inox ( 10 x 12 x 2.5 mm ) Độ bền đi theo với  thời gian sử dụng Nẹp nhôm L12 màu Inox có 4 màu chủ đạo chính đó là : màu vàng mờ, màu vàng bóng, màu Inox, màu nhôm. Chuyên sử…