Thẻ: NẸP NHÔM L12 MÀU INOX

  • Nẹp Nhôm Trang Trí L12

    Nẹp Nhôm Trang Trí  L12

    Nẹp Nhôm Trang Trí L12 được sản suất theo quy cách ( 9 x 12 x 1.0 x 2500 mm ) Với hình dáng nhỏ gọn. Có 4 màu chủ đạo đó là màu vàng bóng, màu vàng mờ, màu nhôm và màu inox Nẹp Nhôm Trang Trí L12 Nẹp Nhôm Trang Trí L12 Từ…

  • Nẹp nhôm L12 màu Inox

    Nẹp nhôm L12 màu Inox Kích thước Nẹp nhôm L12 màu Inox ( 10 x 12 x 2.5 mm ) Độ bền đi theo với  thời gian sử dụng Nẹp nhôm L12 màu Inox có 4 màu chủ đạo chính đó là : màu vàng mờ, màu vàng bóng, màu Inox, màu nhôm. Chuyên sử…