Thẻ: nẹp đồng chữ t12 gân

  • Nẹp Đồng chữ T12 Gân

    Nẹp Đồng chữ T12 Gân

    Nẹp Đồng Chữ T12 Gân KÍch Thước Nẹp Đồng Chỉ T12 Gân  ( 12 x 6 x 1.5 x 4000 ) Màu Sắc: Màu giả cổ, màu vàng mờ Công Dụng Nẹp Đồng Chữ T12 Gân Nẹp được dùng để làm chỉ viền sàn gạch. Thảm, làm nẹp nối sàn gỗ, nẹp trang trí cho…