Thẻ: chống sét

  • Sét hoạt động như nào?

    Sét hoạt động như nào?

    Sấm sét là một hiện tượng tự nhiên mang bao nhiêu điều bí ẩn, Sét hàng năm gây ra rất nhiều những thảm họa xuống Trái đất Để giảm thiểu các tai nạn do sét gây ra, chúng ta cần lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng Trong bài này…

  • Cọc tiếp địa bằng đồng chống sét hiệu quả

    Cọc tiếp địa bằng đồng chống sét hiệu quả

    Cọc tiếp địa là một bộ phận cốt lõi của hệ thống chống sét. Hệ thống chống sét hoạt động hiệu quả hay không đều phụ thuộc vào chất lượng của cọc tiếp địa Hệ thống chống sét còn được gọi là Cột thu lôi, bao gồm. Kim thu sét, dây cáp tiếp địa (dây…